Co to jest charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego jest to jego jakość z punktu widzenia zużycia energii. Do każdego budynku dostarczana jest różnego rodzaju energia: ta pochodząca ze spalania gazu czy węgla, energia elektryczna czy słoneczna. Energia ta jest wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku i w zależności od jego jakości może być wykorzystana lepiej lub gorzej. Dwa na pozór identyczne budynki mogą mieć zupełnie różne parametry energetyczne. Zależy to między innymi od tego, z jakich materiałów zostały wybudowane, jaką posiadają warstwę ocieplenia, jaki rodzaj wentylacji, jaki typ ogrzewania i sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej, w jaki sposób są usytuowane względem kierunków świata. Zakładając więc, że chcemy uzyskać w obu z nich ten sam komfort mieszkania – musimy dostarczyć do nich inną ilość energii.